• Km 15, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu Tại sao chọn BBS Vietnam?

Tại sao chọn BBS Vietnam?

24/7 service is our competitive advantage.

► Thỏa mãn nhu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

► Chúng tôi set up một hệ thống quản lý chất lượng tuân theo ISO 9001 Principles.

► Chúng tôi luôn tôn trọng giá trị con người, chúng tôi quan tâm đến nhu cầu của họ. Nhân viên BBS Vietnam được đào tạo và phát triển hằng tuần để nâng cao kiến thức và chất lượng làm việc.